inspectR – Interface

inspectR interface
Binnen inspectR is veel aandacht besteed aan de interface – de schermen voor de gebruiker. Hieronder vindt u een overzicht van de schermen zoals deze worden getoond op een Desktop computer, Laptop, Tablet of Smartphone. inspectR is volledig Responsive hetgeen inhoudt dat de interface zich automatisch aanpast aan het apparaat waarmee u toegang heeft tot de applicatie.

Desktop, Laptop & Tablet

De interface op een Desktop computer, Laptop of Tablet

 

Mobiel / GSM

inspectR is een webapplicatie en werkt op iedere moderne smartphone of tablet met 3g of 4g verbinding. De interface van inspectR is intuïtief en eenvoudig. Geen moeilijke schermen, eenvoud in gebruik staat voorop!

Duidelijke workflow

inspectie op beeldkwaliteit en handhaving vormen de basis van inspectR

Omdat de inspecties met behulp van inspectR plaatsvinden op basis van beoordeling op beeldkwaliteit volgens de normen die zijn opgenomen bij het CROW/KOR en of CIBOR en vastgelegd in de bestek afspraken, heeft u als organisatie én als inspecteur altijd een duidelijk beeld van de lopende werkzaamheden. De workflow is vormgegeven in een viertal stappen.

Handhaven bestek afspraken

de afspraken uit het bestek worden opgenomen in inspectR

Door het opnemen van de bestek afspraken in inspectR bent u er van verzekerd dat de inspecties en herinspecties altijd plaatsvinden op dezelfde wijze. Inspectierondes worden gerandomiseerd gegenereerd zodat er altijd een onafhankelijke inspectie plaatsvindt.

Doelen bereiken in duidelijke stappen

met inspectR legt u de focus op verwerken middels beeldkwaliteit

De unieke opbouw van inspectR zorgt ervoor dat u en uw team volledig inzicht hebben in welke staat de geïnspecteerde objecten zich bevinden en het onderhoud of de herstelwerkzaamheden op de juiste wijze evenals tijdig zijn en worden uitgevoerd.

Gemakkelijk en snel op beeldkwaliteit inspecteren

Voor het bestek kolkenreinigen, zochten we een methode om gemakkelijk en snel op beeldkwaliteit te kunnen inspecteren. Het is niet meer van deze tijd om met grote tekeningen en een papieren bestek je inspecties uit te voeren. We zochten een programma op de telefoon dat snel en gemakkelijk in gebruik is en per object aangeeft wat de beeldkwaliteit moet zijn. Het programma moet de inspecteur / toezichthouder ook echt ontlasten in zijn werkzaamheden. InspectR was hierop het antwoord. Voor het kolkenbestek wordt inspectR naar grote tevredenheid gebruikt. Binnenkort gaan we InspectR ook gebruiken voor het controleren van maaiwerk en inspectie van waterpartijen.

Jacco de Wit, Team Realisatie & Beheer, Gemeente Heemskerk.

inspectR betekent voor ons groot gemak in gebruik en nog efficiënter werken

InspectR geeft enkel de van belang zijnde informatie weer. InspectR is hierdoor razendsnel en niet te vergelijken met een beheersysteem met veel belangrijke informatie die je meestal op locatie niet nodig hebt.

Gebruiker inspectR

Erg tevreden met InspectR

Erg tevreden met InspectR. Wij gebruiken het voor de maandelijkse inspectieronde op beeldkwaliteit van kolken. Het in het veld uitvoeren van inspecties werkt erg eenvoudig. Afgekeurde objecten komen op de herinspectielijst en gaan automatisch door naar de aannemer. Rapportages geven duidelijk weer hoeveel objecten goedgekeurd zijn. De service is prima en nieuwe ideeën worden snel toegevoegd aan InspectR. Precies wat ik nodig heb. Al met al een erg tevreden klant.

Richard van Hardeveld, beleidsmedewerker riolering en grondwater
Openbare Werken, Gemeente Velsen

Veel gestelde vragen

de meest voorkomende vragen hebben wij alvast voor u gecategoriseerd

uw vraag nog niet vermeld? Bel of stuur ons een e-mail, wij geven graag uitleg

Wat voor objecten?

inspectR werk met allerlei soorten objecten gebaseerd op één of meerdere coördinaten zoals: Kolken, Lijngoten, Groen, Waterpartijen/Duikers, Straatverlichting, Straatmeubilair, Wegbewijzering enz.

Aanleveren objecten?

objecten kunnen in diverse formats worden aangeleverd zoals o.a. XML, diverse database formats, spreadsheet, Kikker enz. Er vindt een conversie plaats van Rijksdriehoek coördinaten naar het in inspectR benodigde format voor het tonen van de locatie van een object.

Hoeveel objecten?

Er is geen limiet aan het aantal objecten.

Kaarten en overzicht?

InspectR werkt grotendeels met kaarten en luchtfoto’s waardoor het zeer duidelijk, gebruiksvriendelijk  en laagdrempelig is. Naast de standaard kaarten van OpenStreetMap (OSM) en Google Satelliet kunnen er ook andersoortige van de opdrachtgever gebruikt worden*.

*) Het toepassen en gebruiken van andersoortige kaarten stelt wel eisen aan de soort toe te passen kaart en vergt mogelijk maatwerk.

Andere mogelijkheden?

inspectR biedt ook een module specifiek voor Handhaving. De melding van handhaving wordt hierbij voorzien van een foto ter plaatse waarbij locatie (coördinaten) datum en tijd in de opname zijn opgeslagen om juridisch getouwtrek te voorkomen. Tevens is het plaatsen van bijzonderheden van de melding mogelijk.

Meldingen plaatsen?

Er kan een melding worden geplaatst bijvoorbeeld afkomstig uit Slim Melden, Verbeter de Buurt enz. Meldingen kunnen na interne doorzetting worden afgehandeld door de dienstdoende afdeling c.q. de uitvoerende partij voor onderhoud of herstel volgens de Bestek afspraken.

Inspectieronde/schouw?

InspectR kan voor u de inspecteren objecten klaarzetten en op de kaart weergeven. Tijdens de inspectie klikt de inspecteur op het object en worden de bestekseisen voor het object weergegeven. Hierna kan de inspecteur aangeven of het object wel of niet aan deze eisen voldoet.

Rapportages en termijnstaten?

Als de inspecteur de inspectielijst heeft afgerond kan er een overzicht gemaakt worden waarin ook een advies wordt gegeven voor betaling van de termijnstaat. Het advies is opgebouwd uit percentages af en goedkeur en de verrekening hiervan volgens het bestek.

Hoeveel gebruikers?

Het aantal gebruikers dat toegang heeft tot inspectR bepaalt u zelf.

Hoe zit het met de bestek informatie?

Voor een juiste werking van inspectR zijn de afspraken nodig welke zijn vastgelegd in het Bestek of contract.

Hoe gaat inspectR om met object updates?

inspectR is zodanig ontworpen dat er op meerdere momenten een update kan plaatsvinden. Door een koppeling met bijvoorbeeld Kikker kan er meerdere keren per dag een uitwisseling van informatie zoals herstel- of gereedmeldingen plaatsvinden.

Externe koppelingen (API)?

inspectR biedt een API koppeling waarmee externe partijen data kunnen aanleveren of kunnen betrekken volgens vaste afspraken. inspectR kan daarom aan iedere (web) applicatie gekoppeld worden!

Demo

De nieuwe manier van werken voor inspecties en of schouwen op beeldkwaliteit vereist een iets andere werkwijze van u en uw team. Ondanks dat de werking van inspectR geheel intuïtief is, zullen er vragen zijn.

Wij staan u graag te woord voor het maken van een afspraak om de werking van inspectR vrijblijvend bij u op locatie te tonen en vragen te beantwoorden.

Praktische ondersteuning

Voor onze klanten bieden wij de mogelijkheid tot praktische ondersteuning en kunnen een meeloopdag organiseren om samen met uw team een inspectie uit te voeren en waar nodig extra uitleg te geven.

Een meeloopdag wordt als zeer positief ervaren en er ontstaan hierdoor veelal ook nieuwe inzichten, zowel bij uw team als bij ons, de makers van inspectR.

Klaar om te starten?